.

Liên khúc

Thu về ngõ trúc

Thu về ngõ trúc khoác màn sương
Nhạt nắng dây leo phủ kín tường
Gốc phượng bông tàn còn tiếc hạ
Đài Sen cánh rũ vẫn dâng hương
Người qua áo phất đôi tà mảnh
Ta gặp hồn xây một mộng thường
Riêng nẻo đời hiền trăng với gió
Trông người tri kỷ ghé cùng phương

31/03/2016
Thu Phong

Advertisements