.

trangthanh

Say mắt đêm

Thấp thỏm bao ngày đợi gặp em
Hôm nay lấy chậu hứng bên thềm
Long lanh mặt ngọc in mầu biếc
Óng ả mây hồng vẽ dáng êm
Một chén gốm xanh đong rượu nhạt
Đôi bông quỳnh đỏ tỏa hương mềm
Tơ vàng huyễn hoặc mênh mông quá
Dịu ngọt men nồng ngợp mắt đêm

26/4/2016
Thu Phong

Advertisements