.

chenquynhtuong

Chén quỳnh tương

Thôi đừng uống cạn chén say
Để trăng sóng sánh đong đầy quỳnh tương
Đường đời mai mốt mù sương
Biết đâu là nẻo đoạn trường đôi ta

Thôi đừng uống cạn trăng tà
Cứ nâng ly để mai mà nhớ nhau
Nhớ từng cung bậc bể dâu
Nhớ ngày sum họp nhớ câu ân tình

Đường về mai mốt lặng thinh
Nghe trong sương gió còn hình bóng ai
Ga đông mà cứ lẻ loi
Cõi lòng một đoạn chia hai ngả rồi

Ủ vào trong chén ly bôi
Mầu trăng mầu mắt thề bồi bên nhau
Mai này dẫu nước qua cầu
Chắt trong ly nhớ sắc mầu luyến lưu

22/01/2016
Thu Phong

Luyến lưu

Luyến lưu một chén quỳnh tương
Để cho trăng gió vấn vương đêm dài
Dẫu mai kia có lạc loài
Vần thương chữ nhớ xin hoài đượm câu

Luyến lưu một thuở bên nhau
Chiều nghiêng nghiêng nắng pha màu ngõ ai
Đường nghiêng nghiêng nỗi kề vai
Tôi nghiêng nghiêng hết vòng tay lạ thường

Nhắp cạn nha chén quỳnh tương
Mai xa xôi nẻo chung đường nhớ nhung
Môi cười chớ để lệ rưng
Biết đâu có phút tương phùng người ơi

Luyến lưu một chén ly bôi
Đường khuya bịn rịn lẻ loi tôi về
Đêm nay hai đứa gần kề
Ngày mai xa cách tứ bề… luyến lưu.

11/03/2016
Nguyên Thoại

Advertisements