Vần thơ trong mắt lá

Ơi mùa thu từ khi nào vàng cúc
Mảnh trăng nghiêng đã quá nửa thượng huyền
Tôi trở về tìm góc nhỏ bình yên
Lại thao thức nỗi niềm trong mắt lá

Ơi cánh chim đã bôn ba khắp ngả
Có khi nào nhớ lại mảnh vườn tôi
Hương cỏ xanh thơm quá đỗi… để rồi
Lời chưa nói lời cứ hoài bối rối

Con đường dài con đường bao nhiêu lối
Riêng lối về mãi ngan ngát hương hoa
Và ngày xưa trong mắt lá dại khờ
Vẫn ấp iu một mối tình trong sáng

Để hôm nay trong nắng chiều chạng vạng
Tôi bâng khuâng nhung nhớ một mùa xa….

21/06/2016
Thu Phong

Advertisements